‘Ní mór mná a bheith in áiteanna mar a dtig leo tionchar a imirt’

Dar le mná a ceistíodh do phobalbhreith ar líne a rinne an cumann carthanachta Plan International Ireland go mothaíonn naonúr ban as gach deichniúr a ceistíodh go mothaíonn siad míshábháilte in áiteanna áirithe cionn is gur mná iad.

D’fhreagair 534 an suirbhé ar líne a rinneadh i mí Mheán an Fhómhair agus ba mhná faoi aois 25 trí ceathrú cuid acu sin a d’fhreagair.

I measc na bpríomhphointí sa suirbhé dúirt naonúr as gach deichniúr ban go mothaíonn siad míshábháilte mar gheall ar a n-inscne, gur fhulaing níos mó ná an tríú cuid acu ciapadh fisiciúil in áit phoiblí agus go mothaíonn seisear as gach deichniúr acu míshábháilte agus iad ar thuras bus.

Arsa Paul O’Brien ó Plan International Ireland ‘Is é lom na fírinne é go bhfuil eagla agus ciapadh mar chuid dá saol laethúil ag mná sa tír seo . Bíonn ar mhná óga a bheith ag plé le constaicí suntasacha ina saol agus iad ag iarraidh a dhul chun cinn sa tsaol, constaicí nach mbíonn ar fhir a chur san áireamh agus iad ag iarraidh sin a dhéanamh.

Caithfidh comhairlí áitiúla, polaiteoirí agus eile mná a bheith acu mar chuid den phróiseas agus iad ag déanamh socruithe a imreoidh tionchar ar mhná agus ar a sábháilteacht in áiteanna phoiblí.’

Tá Plan International Ireland i mbun cláir idirnáisiúnta ar leith i láthair na huaire, clár dár teideal ‘Mar gur cailín mé’ ar chuspóir dó cur le cumhachtú mná óga i dtíortha tearcfhorbartha.

Advertisements